دانشجوی رشته ی اقتصاد هستم. به سیاست و تاریخ علاقه دارم. عاشق ایران و مسایل مرتبط با تاریخ، سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایران هستم. دوست داشتم موضوعاتی را که مطالعه می کنم گاهی به صورت خلاصه در اینجا ذکر کنم که هم جنبه خلاصه داشته باشد و گاهی بشود آن ها را مرور کرد و هم دیگران از آن ها استفاده کنند. خوشحال می شوم که از نظراتتان بهره مند شوم.